98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی جدول رشد یادگیری ارتباط بدون خشونت

یا

ماتریس مسیری برای آزادسازی[1] 

یادگیری الگوی ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی) یک فرایند طولانی و مستمر است، آشنایی با مفهوم و اصول آن می‌تواند حتی در چند دقیقه اتفاق بیافتد، و اجرای ان در طول زندگی هم تدریجی است و هم بازگشت‌پذیر.

منظورم از بازگشتپذیر این است که استفاده از زبان زندگی مهارتی است که با تمرین بیشتر استفاده از آن با سرعت بیشتر و شاید صرف انرژی کمتری امکان‌پذیر باشد، و احتمالا همواره امکان دور شدن از آگاهی بر احساس و نیاز (آگاهی زرافه‌ایی) و شکل‌گیری قضاوت‌های اخلاقی و تاثیر آن بر 

 

عملکردمان وجود دارد.  

در یک تقسیم‌بندی این الگو را شامل سه جز ابراز صادقانه خود، دریافت همدلانه دیگران و ارتباط با خود می‌دانیم. و هم زمان شاید برای تقاضا ساختن و طراحی مسیر یادگیری خیلی از ما نیاز به کمک داشته باشیم.  

برای استمرار ارتباط با خود و دیگران به کمک الگوی ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی)، و امکان برنامه‌ریزی یادگیری، چهار مدرس رسمی مرکز ارتباط بدون خشونت جدولی را طراحی کرده‌اند شامل 28 جز که برای هر کدام تعریفی ارائه داده‌اند و در چهار سطح یادگیری آن را مشخص 

 

کرده‌اند. 

شاید شناخت این 28 جز و مراحل میزان آگاهی از مفهوم و معرفی ویژگی عینی برای رشد بتواند کمکی به هر کدام از ما برای ساختن تقاضا و اجرای تمرین روزانه ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی) باشد. 

لازم است توجه داشته باشیم که این جدول یک ماتریس است، بدین معنی که ممکن است ما در لحظات متفاوت در سطوح متفاوتی از آگاهی در هر یک از چهار مرحله این 28 جزء ممکن قرار گیریم؛ یعنی بودن ما در هر یک از سطوح این 28 جزء ثابت نیست، و امکان تغییر آن وجود دارد، پس این 

 

جدول وسیله‌ایی است برای ارزیابی خود که در هر تجربه ما بتوانیم عملکردمان را با حضور زرافه‌ایی ارزیابی کنیم و سعی در رشد مستمر خود داشته باشیم. 

نام هر چهار مدرس و اطلاعت حقوقی این تلاش در خود جدول ذکر شده است، این جدول با اجازه از طرف جیم و جوری مانسک صورت گرفته است.   

    

وجودمان مدیریت بحث را به عهده می‌گیرند و فرصت پیش بردن مکالمه با آگاهی زرافه‌ای از دست می‌رود. 

  

 

جدول رشد یادگیری ارتباط بدون خشونت : دانلود جدول رشد یادگیری

 

 

[1] matrix Pathway to liberation