98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

همدلی چیست؟

مارشال روزنبرگ توجه ما را به تفاوت همدلی و درک روشنفکرانه جلب می‌نماید. کشف تفاوت این دو و نیز تفاوت همدلی و همدردی می‌تواند به درک آنچه در ما و در دیگری زنده است کمک نماید. همدردی کردن، پیشنهاد دادن، نصیحت کردن و ... مانع از حضور داشتن برای دیگری است. مارشال با اجرای یک تمرین چگونگی همدلی کردن با خود و دیگری و نیز ترجمه‌ی جمله‌های قضاوتی را توضیح می‌دهد.

 

 
 

 

https://www.aparat.com/v/JNVKO