98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

   ارتباط بدون‌خشونت، زبان زندگی: همدلی، نه نصیحت

 

در این انیمیشن با مثالی از یک موقعیت، تفاوت نصیحت و همدلی نمایش داده می‌شود. در همدلی تلاش بر مرتبط شدن با احساس و نیاز است.

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/hlzKV

https://www.youtube.com/watch?v=uFdGSKhhddQ